Twórcy kultury i sztuki
 
art.intv.pl
Zasoby archiwum:
              
Obiekty-3506
Fotografie-1598
Obrazy-344
Grafiki-242
Filmy wideo-4
Dokumenty-2
Dokumenty dźwiękowe-0
Teksty-1332
Strony maszynopisu-1327
Rozdziały-375
Sylwetki twórców-79
Nazwiska-2491

Ale JAzz! Jean Paul Bourelly, Victor Bailey, Krzysztof Zawadzki
Liczba wejść na stronę
od dnia 31 lipca 2004 r.
Strony o Łodzi       Łódzkie strony          Polskie Strony Artystyczne

Archiwum www.art.intv.pl prowadzi Stowarzyszenie INTV. Działalność ta nie jest źródłem przychodu z tytułu sprzedaży towarów i usług ale jest wspierana przez darczyńców i sponsorów, których wykaz znajduje się na stronie www.lodzkie.intv.pl.

Archiwum gromadzi zdjęcia, obrazy, grafiki, teksty i filmy dokumentujące dorobek i osiągnięcia twórców i ludzi kultury i sztuki związanych w szczególności z Łodzią i regionem łódzkim. Gromadzone materiały są powierzane przez twórców albo członków ich rodzin, przyjaciół, a także przez instytucje kultury. Na stronie www.art.intv.pl są udostępniane obiekty tylko za zgodą ich właścicieli.

Zespół redakcyjny z dużą starannością stara się ustalić nazwiska autorów zdjęć, obrazów grafik, tekstów i filmów, aby uszanować prawa autorskie wszystkich osób. Nie zawsze jest to możliwe. Prosimy wszystkich korzystających z tej strony o pomoc w uzupełnianiu brakujących informacji. Jeżeli autor, właściciel dzieła udostępnionego na stronie www.art.intv.pl nie wyraża zgody na jego dalsze upublicznianie, to po otrzymaniu takiej decyzji (adres w rozdziale Producent) zespół redakcyjny niezwłocznie usunie wskazany obiekt z archiwum.

Aktualnie w archiwum są zgromadzone zasoby dokumentujące dorobek i osiągnięcia następujących osób:

Zbigniew Batko - pisarz, tłumacz, scenarzysta
Wacław Biliński - dziennikarz, powieściopisarz, scenarzysta
Anna Bobrowska-Ekiert - scenograf, kostiumograf
Leszek Bonar - dziennikarz, komentator
Stanisław Brejdygant - reżyser, aktor
Adam Brzozowski - kompozytor, aranżer, klarnecista, pedagog
Piotr Butkiewicz - rzeźbiarz
Anna Cymmerman - śpiewaczka operowa, sopran
Teresa Czekaj - pianistka, kameralistka, pedagog
Ryszard Czubaczyński - menedżer kultury
Henryk Debich - dyrygent
Kazimierz Dejmek - reżyser
Jacek Delong - muzyk, pedagog
Andrzej Dyszak - parodysta, piosenkarz
Michał Fajbusiewicz - dziennikarz, publicysta
Renzo Galeotti - artysta malarz
Grzegorz Gazda - historyk i krytyk literatury, komparatysta
Stanisław Gerstenkorn - kompozytor, dyrygent
Jolanta Graczykowska - artystka malarz
Andrzej Graczykowski - artysta malarz
Andrzej Grun - grafik, historyk sztuki, publicysta
Bogdan Hussakowski - reżyser
Kalina Jerzykowska-Delong - dziennikarka
Tadeusz Junak - reżyser
Marian Kaczmarek - artysta malarz
Jadwiga Kaczmarek - artysta malarz
Marek Kołaczkowski - aktor
Jan Koprowski - pisarz, publicysta, krytyk literacki, tłumacz
Jacek Kraszewski - dyrygent
Alicja Krawczykówna - aktorka
Wojciech Król - operator
Andrzej Królikowski -
Urszula Kryger - Śpiewaczka operowa, mezzosopran
Krystyna Kwiatkowska - pisarka, poetka, artystka malarz
Ryszard Leoszewski - kompozytor, wokalista
Józef Ludwikiewicz - artysta malarz
Maria Łapińska-Parnell - tancerka, pedagog tańca
Borys Ławreniw - Śpiewak operowy, tenor
Wiesław Machejko - dziennikarz, publicysta, satyryk
Evgen Malinovskiy - aktor, piosenkarz
Mieczysław Małysz - realizator i reżyser telewizyjny
Janina Niesobska - tancerka, choreograf
Helena Ochocka - redaktor, autor programów artystycznych
Adam Ochocki - dziennikarz, literat, scenarzysta
Lucyna Owsińska - piosenkarka
Feliks Parnell - tancerz, choreograf
Anna Maria Poleska - artystka malarz
Małgorzata Potocka - aktorka, reżyser, producent filmowy
Andrzej Rokicki - muzyk, pedagog
Wacław Romański - realizator dźwięku
Henryka Rumowska - publicysta, redaktor tv
Janusz Rzeszewski - reżyser
Włodzisław Sier - artysta malarz
Barbara Sier-Janik - tancerka, pedagog tańca
Piotr Słowikowski - dziennikarz, publicysta, komentator
Tomasz Sobczak - poeta, artysta malarz
Bogusław Sochnacki - aktor
Bernard Sołtysik - muzyk, kompozytor
Ludwik Starski - pisarz, dziennikarz, scenarzysta
Teresa Stokowska-Gajda - muzyk
Aleksander Strokowski - reżyser, redaktor
Antoni Szram - menedżer kultury
Edward Szuster - dziennikarz, literat
Stanisław Ścieszko - operator kamery
Izabela Maria Trelińska - artysta malarz, pedagog
Zofia Alicja Turowska - dziennikarka, pisarka
Konrad Turowski - dziennikarz, fotografik
Michał Walczak - dziennikarz, publicysta
Andrzej Walter - reżyser
Jerzy Wawrzak - pisarz, dziennikarz
Wojciech Wiesiołłowski - tancerz, baletmistrz, pedagog
Jerzy Wilmański - dziennikarz, literat
Andrzej Wojciechowski - muzyk
Tadeusz Worontkiewicz - reżyser
Jerzy Woźniak - operator, realizator i reżyser telewizyjny
Waldemar Zawodziński - scenograf, reżyser
Julia Ziganszina - piosenkarka
Kazimierz Zygmunt - dziennikarz
Ewa Żochowska - artysta malarz

Nazwiska tych osób znajdują się w MENU w rozdziale Sylwetki twórców a także w podrozdziałach:
Balet
Film
Fotografia
Literatura
Moda
Muzyka
Plastyka
Prasa
Radio
Teatr
Telewizja

Na stronie www.art.intv.pl w MENU znajduje się jeden indeks Nazwiska