Piotr Słowikowski
Dziennikarz, publicysta, komentator
O twórcy
1999-02-25
Spotykalnia Piotra S.
 
Dziś dwunasty już wieczór w Spotykalni „Czuły punkt. Pomysłodawcą i realizatorem cyklu jest dziennikarz łódzkiej TV Piotr Słowikowski – polonista z wykształcenia (teatrologia pod okiem prof. Stefanii Skwarczyńskiej, historyk z zamiłowania (rozbudzonego przez prof. Andrzeja Nadolskiego podczas wspólnej pracy nad dokumentalnym cyklem Biała broń). Piotr Słowikowski jest też autorem cyklicznych programów Rekwizyty historii, Twórcy i właśnie Czuły punkt. Ten ostatni to realizowane od roku w Klubie Nauczyciela spotkania z publicznością artystów i uczonych, którzy podczas nich prezentują nie tylko swoją sztukę i wiedzę, ale także pozwalają zajrzeć do swego „wnętrza”. Wieczory te „powtarzane” są później na antenie telewizyjnej.
- Przywiązałem się do tego cyklu – mówi Piotr Słowikowski – bo jest on, moim zdaniem, bardzo właściwą formą dla telewizji lokalnej. Gośćmi Spotykalni Piotra Słowikowskiego byli już między innymi Wiesław Myśliwski, Zbigniew Sudolski, Adam Ziemianin i Karol Nicze. Dziś będzie nim pisarz Zygmunt Kubiak.
- Lubię pracować „cyklami” – mówi Piotr Słowikowski. – Cykliczność pozwala się w temat zagłębić, formę dopracować, wiedzę poszerzyć. Wolę związki trwałe, oparte na „przywiązaniu i wzajemnym zrozumieniu”.
W życiu pozostaje w „związku trwałym” z żoną Ewą, a owocami tego związku są dwaj synowie: Adam i Mateusz. Listę lokatorów trzypokojowego mieszkania na Dąbrowie zamyka kanarek Dzióbek.
 
JOTKA
 
„Gazeta Wyborcza”
 
 
 
 
 
 
2010-MM-DD
Mosty wyobraźni
 
Nowy sezon kulturalny łódzkie Centrum Kultury Młodych zainaugurowało 24 września benefisem Piotra Słowikowskiego – dziennikarza telewizyjnego, reżysera filmu dokumentalnego i oświatowego, utalentowanego twórcy o wszechstronnych zainteresowaniach, wielokrotnie nagradzanego i wyróżnianego.
Benefisowi towarzyszyło wielce wymowne hasło Spacery po mostach wyobraźni, określające niejako osobowość, kierunki życiowych wyborów i dokonań jubilata. Jest on mocno związany z naszą uczelnią. Ukończył Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego uzyskując tytuł magistra w Katedrze Teorii Literatury, Teatru i Filmu. Jego Praca dziennikarza i realizatora telewizyjnego wielokrotnie łączyła się tematycznie z uniwersytetem i wybitnymi postaciami uczelni. mJest, m.in., reżyserem i autorem scenariusza 9-odcinkowego cyklu filmów dokumentalnych Biała broń - zrealizowanego na podstawie książki pt. Polska broń – broń biała prof. Andrzeja Nadolskiego, wybitnego archeologa, byłego rektora UŁ. Uczony ten wystąpił też przed kamerą filmową w roli narratora i z rzadko spotykaną swadą, w niezwykle komunikatywny, a zarazem atrakcyjny sposób przedstawiał najbardziej nawet skomplikowane tajniki swej rozległej wiedzy w dziedzinie bronioznawstwa. Za wspomnianą wcześniej serię filmów dokumentalnych ich twórca w roku 1988 otrzymał Nagrodę Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji, a siedem lat później Nagrodę im. Krzysztofa Dąbrowskiego, przyznawaną co dwa lata przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.
W ostatnim czasie zainicjował i zrealizował cykl programów telewizyjnych pod wspólnym hasłem Homo kreator, prezentujący sylwetki ludzi obdarzonych mocą stwórczą - przede wszystkim naukowców. Wśród nich znalazł się, m.in., prof. Stanisław Liszewski, były rektor UŁ dwóch kadencji, wieloletni prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
Swe bogate doświadczenia zawodowe i twórcze Piotr Słowikowski w latach 2007-2009 przekazywał studentom podczas zajęć prowadzonych w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ. Były to warsztaty telewizyjne realizowane według jego autorskiego programu. Podejmowały one, m.in., zagadnienia: kontekstu relacji komunikacyjnej nadawca – odbiorca; uświadamiania konieczności procesu przygotowania pracy – ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji i jej różnych etapów; związane ze spojrzeniem na scenariusz jako początek drogi realizowanego programu; przeglądu materiałów – przygotowania planu montażowego. Ważny był również blok zajęć warsztatowych nt. „Telewizja – czy tylko źródło informacji, propagandy”, uświadamiających słuchaczowi rolę idealnej telewizji, której przekaz nie tylko informuje, lecz także uczy, tworzy kulturę i sztukę.
Dorobek twórczy Piotra Słowikowskiego w roku 2008 zaowocował publikacją „Poezja i ekran” zamieszczoną w Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica. Artykuł podejmuje w niej kwestie związane z poszukiwaniem modelu programu telewizyjnego poświęconego poecie, pisarzowi i jego twórczości. W tym samym roku w skrypcie dla studentów dziennikarstwa pt. Wypowiedź dziennikarstwa – teoria i praktyka pod redakcją Barbary Bogołębskiej i Andrzeja Kudry (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego) ukazał się artykuł „Etapy drogi – od scenariusza do programu telewizyjnego” pióra P. Słowikowskiego. Za ten skrypt otrzymał on, wraz z jedenastoma innymi osobami, Nagrodę Zespołową Rektora UŁ pierwszego stopnia w kategorii osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne. Autor wielu tekstów piosenek do muzyki, m.in., Piotra Hetla, Bogdana Pawłowskiego (do spektaklu Sługa dwóch panów C. Goldoniego, Bernarda Sołtysika, Adama Brzozowskiego, Leszka Orlewicza. Twórca libretta i tekstów piosenek do muzyki Stanisława Gerstenkorna w musicalu Tom Jones, według powieści Henry’ego Fieldinga. W roku 1996 laureat Grand Prix za film Notes Jerzego Dudy-Gracza na Festiwalu Filmów o Sztuce w Zakopanem.
 
Stanisław Bąkowicz
„Kronika” (Pismo UŁ) nr 5 2010 r.
Piotr Słowikowski - Dziennikarz, publicysta, komentator
Życiorys
O twórcy
Recenzje
Wywiady
Twórca o sobie