Marian Kaczmarek
Artysta malarz
Biografia
ID-002181.doc
 
2007-09-14
Marian Kaczmarek jest absolwentem Wydziału Włókienniczego Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych), w której obronił również pracę doktorską.
Przez wiele lat pracował jako projektant wzorów żakardowych tkanin dekoracyjnych.
Uprawia malarstwo sakralne, historyczne – związane z historią Łodzi przemysłowej, plenerowe, grafikę. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych, a w 2007 r. dużym zainteresowaniem cieszyła się jego wystawa indywidualna w Ośrodku Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Łodzi.
Prace Mariana Kaczmarka znajdują się w wielu kościołach na terenie całej Polski (m.in. Sanktuarium Matki Boskiej i klasztor filipinów w Gostyniu), muzeach (m.in. Muzeum Historii Miasta Łodzi), kolekcjach sztuki sakralnej w Polsce (m.in. zbiory jasnogórskie w Częstochowie), we Włoszech (m.in. zbiory watykańskie), Niemczech, USA i Kazachstanie oraz w zbiorach prywatnych.
Marian Kaczmarek - Artysta malarz
Biografia
Obrazy - pejzaże
Obrazy sakralne
Obrazy - weduty
Zdjęcia